Blog

Osho over de dynamische meditatie

Osho: “De Dynamische Meditatie is een tegenstrijdigheid. Het dynamische betekent inspanning, veel inspanning, absolute inspanning, en meditatie betekent stilte, geen inspanning, geen activiteit. Je kunt het een dialectische meditatie noemen.

Ben zo actief dat de hele energie een beweging wordt; er blijft geen statische energie in je over. De hele energie is opgeroepen, niets is achtergelaten. Alle bevroren energie-delen smelten, stromen. Je bent nu geen bevroren ding, je bent dynamisch geworden. Je bent nu niet als een substantie, je bent meer als een energie. Je bent niet materieel, je bent elektrisch geworden. Zet je totale energie in om te werken, om actief en bewegend te zijn.

Wanneer alles beweegt en je bent een cycloon geworden, word dan alert, ben mindful - en in deze cycloon zal je plotseling een centrum vinden, dat absoluut stil is. Dit is het centrum van de cycloon. Dit ben jij - jij in je goddelijkheid, jij als een God.

Overal rondom je is activiteit. Je lichaam is een actieve cycloon geworden - alles beweegt snel, sneller. Alle bevroren delen zijn gesmolten, je bent stromend. Je bent een vulkaan geworden, vuur, eleckriciteit.

Maar precies in het centrum, te midden van al deze beweging, is een niet-bewegend punt, het stiltepunt. Dit stiltepunt moet niet gecreëerd worden. Het is daar, het is niet aan jou om daar verder ook maar iets aan te doen. Het is er altijd geweest. Het is je zijn zelf, de grond van je zijn zelf.

Dit is wat de Hindu’s ‘atman’ hebben genoemd, de ziel. Het is daar, maar tenzij je lichaam, tenzij je materië

le bestaan totaal actief wordt, zal je je er niet bewust van zijn. Met totale activiteit wordt het totaal inactieve duidelijk. De activiteit geeft je een contrast. Het wordt het zwarte schoolbord en op het zwarte schoolbord bevindt zich de witte stip. Op een witte muur kun je een witte stip niet zien; op een zwart bord verschijnt de witte stip aan jou.

Dus wanneer je lichaam actief is geworden, dynamisch, een beweging, word je je plotseling bewust van een punt dat stil is, absoluut stil - het niet-bewegende centrum van de hele bewegende wereld. Dat is inspanningsloos. Je spant je er niet voor in. Geen inspanning is nodig, het wordt eenvoudigweg onthuld.

Inspanning van de kant van de periferie, geen inspanning van de kant van het centrum. Beweging aan de periferie, stilte in het centrum. Activiteit aan de periferie, absolute inactiviteit in het centrum.

Inspanning en inspanningsloosheid, beweging en geen beweging, activiteit en geen activiteit, materie en de ziel - dit zijn de oevers. En tussen deze twee oevers stroomt het onzichtbare. Deze twee oevers zijn zichtbaar. Tussen deze twee stroomt het onzichtbare. Dat ben jij.“

Osho - My Way of the White Clouds #4

Via deze link vind je meer informatie over de Osho Dynamische Meditatie:

Klik hier om de link te openen