Blog

Osho over actieve meditaties

Osho: “Het mentale alleen zal niet voldoen: het lichaam moet ingebracht worden.

Dat is waarom ik je in mijn meditatietechnieken niet als gescheiden zie: je bent één.

Wanneer je mind zich boos voelt, laat je lichaam dan ook boos zijn. Wanneer je mind zich blij voelt, sta je lichaam dan toe om te dansen. Creëer geen gespletenheid. Laat jezelf diep in je lichaam komen en sta het lichaam toe om te stromen naar je diepste kern. Word een stroom!

Je bent bevroren. Ik zou je willen laten smelten en weer een stroom op gang brengen.

Dat is waarom ik hamer op actieve meditaties. Met 'actief' bedoel ik dat je lichaam erbij betrokken moet worden.

Wanneer je alleen in een Boeddhahouding zit, kun je doorgaan met denken en denken en denken; het lichaam is er dan niet bij betrokken. En het lichaam is de wereld. Door het lichaam ben je in relatie met het bestaan, door het lichaam besta je.

Je meditatie moet op een bepaalde manier diep verankerd zijn in het lichaam; anders zal het niet meer dan een droom zijn die in je mind ronddrijft, net als wolken zonder enige wortels in de aarde. Ik wil je terugduwen naar de aarde.”