Blog

Leven zonder uitgeput te raken

Hoe kun je leven zonder uitgeput te raken?

Iemand vraagt aan Osho: "De moderne mens in deze geïndustrialiseerde tijd van snelheid, haast, activiteit en spanningen, voelt zich volledig uitgeput na een dag werken. In deze situatie wordt het moeilijk voor hem om innerlijke stilte te kennen. Wat te doen?"

Osho: "De situatie lìjkt zo te zijn. Het is echter niet zo. De situatie is juist vice versa. Je bent niet uitgeput vanwege deze geïndustrialiseerde tijd en het werk en de spanningen. Je bent uitgeput, omdat je het contact met je innerlijke stilte bent verloren. Het werk is niet het probleem;

Blijf niet denken dat de moderne mens meer belast is met werk. Hij is

Mechanisatie, industrialisatie, ze helpen beide om tijd te sparen. Ze zijn er om tijd te sparen en ze hebben veel tijd gespaard. Maar het feit dat je nu  tijd hebt en geen stilte en niet weet hoe je deze tijd moet gebruiken, geeft deze problemen. De primitieve mens heeft minder problemen, niet omdat hij stil is vanbinnen, maar omdat hij geen tijd heeft - geen tijd om problemen voor zichzelf te creëren.

Deze tijd kan gebruikt worden voor een innerlijke reis.

En als de mens hem niet kan gebruiken voor dat naar binnen gaan, is hij verdoemd. Dan is er geen hoop, omdat er in deze tijd meer en meer tijd gespaard zal worden. Spoedig zal de hele wereld onder automatische mechanisatie staan. Je zult tijd hebben en je zult niet weten wat ermee aan te vangen. Voor het eerst in de geschiedenis zal de mens het utopia bereikt hebben, waar hij altijd naar heeft verlangd en zal hij met zijn handen in het haar zitten over wat ermee te doen.

Je bent zelfs het vermogen om te slapen kwijtgeraakt. Dat was een natuurlijke manier om naar binnen te gaan. Het zorgde dat je 's ochtends fris, opgeladen en gerevitaliseerd was. Maar nu zijn we het vermogen om te slapen kwijtgeraakt en we zijn het kwijtgeraakt door de mechanische revolutie, omdat je lichaam nu niet gedwongen wordt om te werken.

Vanwege minder werk ben je minder vermoeid en vanwege de verminderde inspanning kun je niet slapen.

Je leeft een leven van uitputting. Het is niet alleen zo dat je 's avonds uitgeput bent; 's ochtends ben je ook uitgeput. Wat is er gebeurd?

De mens heeft een continu contact nodig met zijn innerlijke bron.

Dus vraag me niet hoe een uitgeput mens kan mediteren. Het is net zoiets als me vragen hoe een ziek mens medicijnen in kan nemen. Hij heeft ze nodig en alleen hij heeft ze nodig. Jij bent uitgeput, dus meditatie zal een medicijn voor je zijn.

Je bent iemand die creëert. We creëren onze tijd, we creëren onze ruimte en we creëren onze omgeving door te leven. Dus wat je positie in het leven ook is en wat je werk ook is en wat je uiterlijke situatie ook is, beschouw het niet als een excuus. Je kunt evengoed mediteren en meditatie heeft geen aparte tijd nodig. Het heeft diep begrip nodig, geen tijd.

En het is niet in conflict met andere dingen. Bijvoorbeeld: als je eet, eet dan met bewustzijn. Er is geen extra tijd is nodig. Juist het tegenovergestelde is het geval: je zult tijd sparen, omdat je minder zult eten. Met bewustzijn zul je minder energie verliezen, je zult minder energie verstrooien. En zelfs na een hele dag werken zul je nog net zo fris zijn als in de ochtend - omdat het niet het werk is dat je uitput: het is je houding.

Je loopt twee kilometer naar je kantoor. Je gaat naar je kantoor en dat put je uit. Maar wanneer het zondag is en je gaat gewoon wandelen voor je plezier en je loopt naar je kantoor en weer terug, dan is het gewoon een spel en het put je niet uit. Integendeel, het zal je opfrissen. Wanneer je iets als werk doet, zal het je uitputten. Als je hetzelfde doet als een spel, zal het je verfrissen. Het is niet het werk; het is je houding.

De mind die in meditatie leeft transformeert al het werk in een spel en de mind die niet meditatief is, zal zelfs spel in werk transformeren.

Kijk naar kinderen. Zij doen meer werk dan jij maar ze zijn nooit uitgeput. Ze bubbelen altijd van de energie. Waarom? Omdat alles een spel is.

Vanwege de industrialisatie en vroeg of laat vanwege het binnenkomen van totaal automatische processen, zal de mens slechts één dimensie hebben - en dat is de dimensie van spel. Werk zal dan nutteloos zijn en alle oude leringen - dat 'werk goddelijk is', dat 'werk een plicht is' en 'dat werk goddelijk is en iemand moet werken' - al die leringen worden onzin.

Vrije tijd, plezier, genot, feestelijkheid, spel zullen sleutelwoorden zijn voor de toekomst. Serieus zijn zal als een ziekte gezien worden; spel zal het symbool worden van gezondheid. Er zal meer en meer tijd gespaard worden en meer en meer zullen zelfs oude mensen moeten worden als kinderen: spelend. Alleen dan zullen ze in staat zijn te bestaan; anders zullen ze zelfmoord plegen.

De hele menselijke geschiedenis is tot nu toe werk-georiënteerd geweest. Van nu af aan zal het spel-georiënteerd zijn. En meditatie geeft je een nieuwe kindertijd, een nieuwe onschuld, een nieuwe feestelijkheid.  Dan wordt het hele leven een ceremonie, het is geen werk.

Dus maak geen excuses. Ze kunnen waar lijken, maar ze zijn gevaarlijk. En meditatie is niet on conflict met wat dan ook. Wanneer je naar je kantoor gaat, ga dan meditatief. Wanneer je werk doet in je kantoor, doe het dan meditatief, doe het op een ontspannen manier. Dan zul je niet uitgeput zijn. Neem alles als een spel en je zult niet uitgeput zijn. Het werk zal juist plezier worden.

Meditatie geeft je een nieuwe kwaliteit van de mind, dus het is geen kwestie van of je tijd hebt of niet.

Ik zeg niet dat je drie uur per dag moet mediteren, dat je daarvoor drie uur van je leven zou moeten nemen, van je werk zou moeten nemen - nee! Wanneer je het kunt nemen, dan is dat goed. Wanneer je het niet kunt nemen, maak er dan geen excuus van. Probeer dan je werk zo te draaien, te veranderen en te transformeren dat het een daad van meditatie is.

Je bent iets aan het schrijven; schrijf het met volledig bewustzijn. Je bent een gat in de grond aan het graven; graaf het met volledig bewustzijn. Of je nu op straat werkt of op kantoor of op de markt, doe het met volledig bewustzijn.

Blijf in het moment en dan zul je zien: je zult niet uitgeput zijn. Je zult meer tijd hebben, meer energie, minder verstrooiing en uiteindelijk zal je leven alleen maar een spel worden.”